Autor - akt zgonu

Tłumaczenie aktu zgonu

Tłumaczenie aktu zgonu

Oferuję tłumaczenie przysięgłe aktu zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu...