Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności
Chcesz zamówić tłumaczenie? Zapytaj o najbliższy termin:
+48 604 132 077
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50 poz. 580) każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Zaświadczenie o niekaralności może być wymagane za granicą lub w Polsce w różnych sytuacjach. Składając wniosek należy podać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania i numer PESEL. Podpisany wniosek powinien być opłacony (20 zł), przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia z opłaty. Więcej informacji na temat procedury uzyskania zaświadczenia o niekaralności uzyskać można tutaj.

KONTAKT Z TŁUMACZEM

Tłumaczenia zaświadczeń o niekaralności wykonywane są w 24h. Aby zamówić tłumaczenie, skontaktuj się bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym.

O mnie Zobacz wszystkie wpisy Moja strona

Halina Ozimińska

Jestem tłumaczem wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/2642/05, należę do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Czynnie wykonuję tłumaczenia przysięgłe, zwykłe oraz ustne dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz biur tłumaczeń z Częstochowy.