Tłumaczenia przysięgłe

tłumaczenia przysięgłe częstochowa
Chcesz zamówić tłumaczenie? Zapytaj o najbliższy termin:
+48 604 132 077
Tłumaczenia przysięgłe wykonywane sa wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w przekładzie dokumentów i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z kopii lub odpisu.

KONTAKT Z TŁUMACZEM

Leave a Reply