Regulaminy

Regulamin Biura Tłumaczeń

Pkt 1. W tłumaczeniach przysięgłych obowiązują stawki urzędowe.
Pkt 2. W tłumaczeniach zwykłych obowiązują stawki negocjowane.
Pkt 3. Tłumaczenie obejmuje sam tekst, bez grafiki, wykresów, zdjęć źródłowych.
Pkt 4. Termin wykonania tłumaczenia i cena ustalane są indywidualnie z każdym klientem.
Pkt 5. Nie wykonuję tłumaczeń przysięgłych przez internet, ze skanów lub kopii, w szczególności dokumentów samochodowych. Do tłumaczenia należy zawsze dostarczyć oryginały dokumentów.
Pkt 6. Płatność za tłumaczenie to gotówka (płatne przy odbiorze tłumaczenia) lub przelew bankowy.
Pkt 7. Nie uwierzytelniam dokumentów wykonanych przez innych tłumaczy.
Pkt 8. Nie udzielam informacji o ofertach firm trzecich zamieszczonych w serwisie biurotlumaczen.czest.pl
Pkt 9. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można kontrolować w ustawieniach każdej przeglądarki.
Pkt 10. Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Polityka prywatności i polityka RODO

Pkt 1. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest: Halina Ozimińska, al. Armii Krajowej 53 m. 107, 42-218 Częstochowa, NIP: 949-00-41-599, tel.: +48 604 132 077.
Pkt 1a. Administrator techniczny serwisu, za wyjątkiem danych osobowych, ALTBERGER – Jacek Grudniewski, ul. Bialska 61/27, 42-202 Częstochowa, NIP: 9491603289.
Pkt 2. Podczas zlecenia tłumaczenia przysięgłego klient zobowiązany jest do podania danych osobowych, koniecznych do wpisu do repertorium tłumacza przysięgłego oraz do książki przychodów i rozchodów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres klienta, numer porządkowy, datę tłumaczenia, opis tłumaczonego dokumentu, wysokość pobranego wynagrodzenia.
Pkt 2a. Dane w repertorium oraz w książce przychodów i rozchodów nie mogą zostać usunięte lub wymazane zgodnie z obowiązkiem ustawowym tłumacza przysięgłego (Art. 17 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego – Dz.U.2017.0.1505 oraz Ustawa o podatku dochodowym).
Pkt 3. Tłumacz w celu prawidłowej realizacji zlecenia może poprosić o imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celach kontaktowych (np. w celu zmiany terminu tłumaczenia, układu dokumentu, ilości odpisów uwierzytelnionych).
Pkt 4. Dane osobowe i kontaktowe w wersji elektronicznej są zabezpieczone hasłem dostępowym i nie są wykorzystywane w celach marketingowych lub innych, które nie są związane z realizacją zlecenia.
Pkt 6. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia danych kontaktowych po realizacji zlecenia, za wyjątkiem repertorium tłumacza przysięgłego (art. 7 ust. 3 RODO.) oraz książki przychodów i rozchodów.
Pkt 7. Skany dokumentów przesłanych poprzez e-mail są kasowane niezwłocznie po realizacji zlecenia.
Pkt 8. Tłumacz jest wyłącznym administratorem danych osobowych i stosuje zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do zbioru danych osobowych przez osoby trzecie.

Leave a Reply