Regulaminy

Regulamin Biura Tłumaczeń

Pkt 1. W tłumaczeniach przysięgłych obowiązują stawki urzędowe.
Pkt 2. W tłumaczeniach zwykłych obowiązują stawki negocjowalne.
Pkt 3. Tłumaczenie obejmuje sam tekst, bez grafiki, wykresów, zdjęć źródłowych.
Pkt 4. Termin wykonania tłumaczenia i cena ustalane są indywidualnie z każdym klientem (poza dokumentami standardowymi).
Pkt 5. Nie wykonuję tłumaczeń przysięgłych przez internet, ze skanów lub kopii, w szczególności dokumentów samochodowych. Do tłumaczenia należy zawsze dostarczyć oryginały dokumentów.
Pkt 6. Płatność za tłumaczenie to gotówka (płatne przy odbiorze tłumaczenia) / przelew bankowy.
Pkt 7. Nie uwierzytelniam dokumentów wykonanych przez innych tłumaczy, jeżeli zawierają błędy językowe, stylistyczne, ortograficzne.
Pkt 8. Nie udzielam informacji o ofertach firm trzecich zamieszczonych w serwisie www biurotlumaczen.czest.pl
Pkt 9. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można kontrolować w ustawieniach każdej przeglądarki.
Pkt 10. Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Polityka prywatności i polityka RODO

Pkt 1. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest: Halina Ozimińska, al. Armii Krajowej 53 m. 107, 42-218 Częstochowa, NIP: 949-00-41-599, tel.: +48 604 132 077.
Pkt 1a. Administrator techniczny serwisu, za wyjątkiem danych osobowych, ALTBERGER – Jacek Grudniewski, ul. Gminna 6F, 42-221 Częstochowa, NIP: 9491603289.
Pkt 2. Podczas zlecenia tłumaczenia przysięgłego klient zobowiązany jest do podania danych osobowych, koniecznych do wpisu do repertorium tłumacza przysięgłego oraz do książki przychodów i rozchodów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres klienta, numer porządkowy, datę tłumaczenia, opis tłumaczonego dokumentu, wysokość pobranego wynagrodzenia.
Pkt 2a. Dane w repertorium oraz w książce przychodów i rozchodów nie mogą zostać usunięte lub wymazane zgodnie z obowiązkiem ustawowym tłumacza przysięgłego (Art. 17 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego – Dz.U.2017.0.1505 oraz Ustawa o podatku dochodowym).
Pkt 3. Tłumacz w celu prawidłowej realizacji zlecenia może poprosić o imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celach kontaktowych (np. w celu zmiany terminu tłumaczenia, układu dokumentu, ilości odpisów uwierzytelnionych).
Pkt 4. Dane osobowe i kontaktowe w wersji elektronicznej są zabezpieczone hasłem dostępowym i nie są wykorzystywane w celach marketingowych lub innych, które nie są związane z realizacją zlecenia.
Pkt 6. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia danych kontaktowych po realizacji zlecenia, za wyjątkiem repertorium tłumacza przysięgłego (art. 7 ust. 3 RODO.) oraz książki przychodów i rozchodów.
Pkt 7. Skany dokumentów przesłanych poprzez e-mail są kasowane niezwłocznie po realizacji zlecenia.
Pkt 8. Tłumacz jest wyłącznym administratorem danych osobowych i stosuje zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do zbioru danych osobowych przez osoby trzecie.

Regulamin promocji tłumaczeń niemieckich dokumentów samochodowych

Pkt 1a. Promocja ma charakter czasowy i obowiązuje od 05.03.2016 do 05.04.2016 r.
Pkt 1b. Promocją objęte są niemieckie dokumenty samochodowe pojazdów osobowych.
Pkt 2a. Promocja dostępna jest wyłączenie dla klientów z Częstochowy i okolic.
Pkt 3a. Przy odbiorze tłumaczenia należy okazać oryginalne dokumenty samochodowe – kartę pojazdu i dowód rejestracyjny.
Pkt 4a. Promocja nie dotyczy austriackich dokumentów samochodowych i dokumentów pojazdów innych niż osobowe (motocykle naczepy, ciągniki, przyczepy, quady, pojazdy ciężarowe, pojazdy użytkowe, autobusy i inne).
Pkt 5a. Przy zleceniu wymagane jest podanie prawdziwych danych osobowych, w celu wpisania zleceniodawcy do repertorium tłumacza.

Leave a Reply