Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Tłumaczenie sprawozdania finansowego
Chcesz zamówić tłumaczenie? Zapytaj o najbliższy termin:
+48 604 132 077
Sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Pełne sprawozdanie finansowe obejmuje:
– informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
– rachunek zysków i strat,
– bilans,
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.


KONTAKT Z TŁUMACZEM

Tłumaczenie z języka niemieckiego sprawozdania finansowego wykonuję zwykle w 10 dni. Chcesz zamówić tłumaczenie? Skontaktuj się bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym.

O mnie Zobacz wszystkie wpisy Moja strona

Halina Ozimińska

Jestem tłumaczem wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/2642/05, należę do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Czynnie wykonuję tłumaczenia przysięgłe, zwykłe oraz ustne dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz biur tłumaczeń z Częstochowy.