Tłumaczenia dla klientów indywidualnych

Tłumaczenia dla klientów indwidualnych
Chcesz zamówić tłumaczenie? Zapytaj o najbliższy termin:
+48 604 132 077
Tłumaczenia dla klientów indywidualnych to tłumaczenia zlecane przez osoby fizyczne zamieszkałe w Częstochowie lub okolicy.

Dokumenty najczęściej zlecane do tłumaczenia:
dokumenty samochodowe (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna)
skrócony akt urodzenia i małżeństwa
zaświadczenie o niekaralności
zaświadczenie lekarskie
akt zgonu
świadectwo pracy
dyplom ukończenia uczelni wyższej
świadectwo szkolne
prawo jazdy
uprawnienia budowlane

KONTAKT Z TŁUMACZEM

Leave a Reply