Kategoria - Klienci indywidualni

Tłumaczenie mandatu

Tłumaczenie deklaracji podatkowej

Deklaracja podatkowa to forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy są to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego...

Tłumaczenie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji...

Oferuję tłumaczenie kompletu dokumentów do rejestracji pojazdów z Niemiec lub Austrii. Wymagane dokumenty: – karta pojazdu (Fahrzeugbrief) – dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung) – umowa kupna /...

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50 poz. 580) każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Zaświadczenie o niekaralności może być...

Tłumaczenie aktu zgonu

Tłumaczenie aktu zgonu

Oferuję tłumaczenie przysięgłe aktu zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu...

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie wydawane jest przez Urząd Miasta Częstochowy, wydział ewidencji ludności, więcej szczegółów uzyskać można na stronie Urzędu Miasta. Zameldowanie jest związane z dokumentem...

Tłumaczenie na język niemiecki świadectwa ukończenia studiów

Tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły to dokument potwerdzający kwalifikacje ucznia za granicą lub w Polsce. Najczęściej tłumaczone świadectwa to: – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – świadectwo ukończenia gimnazjum –...

Tłumaczenie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC

Tłumaczenie zaświadczenia o przebiegu...

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC jest niezbędne aby zachować zniżki, ale także może być wymagane za granicą w razie kolizji (w przypadku, gdy klient zakupił w Niemczech ubezpieczenie, może być zmuszony do udokumentowania prawa do...

Tłumaczenie świadectwa ukończenia kursu

Tłumaczenie świadectwa ukończenia kursu

Oferuję tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego świadectw ukończenia wszelkich kursów. Najczęściej tłumaczę świadectwa ukończenia nastepujących kursów: – operator wózka widłowego – obsługi kos spalinowych – ratownik...