Autor - deklaracja

Tłumaczenie mandatu

Tłumaczenie deklaracji podatkowej

Deklaracja podatkowa to forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy są to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego...