Tłumaczenie protokółu ze zgromadzenia wspólników

Tłumaczenie sprawozdania ze zgromadzenia wspólników
Chcesz zamówić tłumaczenie? Zapytaj o najbliższy termin:
+48 604 132 077
Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku na zakończenie roku obrachunkowego, w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce, oraz w celu udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki – zarządowi oraz (o ile istnieją) radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej. Decyzje zgromadzenia wspólników są nadrzędne w stosunku do wszelkich czynności pozostałych organów spółki i mogą być zaskarżane tylko do sądu, który może je uchylić tylko wówczas, gdyby stwierdził sprzeczność z prawami nadrzędnymi (np. z kodeksem spółek handlowych), albo gdyby decyzja podjęta została z naruszeniem procedury.

KONTAKT Z TŁUMACZEM

Tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki protokółu ze zgromadzenia wspólników wykonuję zwykle w 72h. Chcesz zamówić tłumaczenie? Skontaktuj się bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym.

O mnie Zobacz wszystkie wpisy Moja strona

Halina Ozimińska

Jestem tłumaczem wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/2642/05, należę do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Czynnie wykonuję tłumaczenia przysięgłe, zwykłe oraz ustne dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz biur tłumaczeń z Częstochowy.