Autor - działalność gospodarcza

Tłumaczenie faktury VAT

Tłumaczenie faktury VAT

Faktura VAT, jest szczególnym rodzajem faktury wystawianym przez płatników podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich jest oryginałem (który otrzymuje kupujący), a pozostałe kopiami...

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu...

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej to naczęściej, po fakturach, zlecany przez firmy dokument do tłumaczenia. W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy...

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to jeden z najczęściej zlecanych przez firmy dokumentów...