Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu
Chcesz zamówić tłumaczenie? Zapytaj o najbliższy termin:
+48 604 132 077
Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie wydawane jest przez Urząd Miasta Częstochowy, wydział ewidencji ludności, więcej szczegółów uzyskać można na stronie Urzędu Miasta. Zameldowanie jest związane z dokumentem tożsamości – dowodem osobistym – w którym równolegle z dokonaniem wpisu w urzędowej ewidencji dokonywana była (w Polsce – w czasach, kiedy dokument ten funkcjonował jako papierowa książeczka) odpowiednia adnotacja (obecne polskie dowody osobiste w formie plastikowej karty nie pozwalają na dokonywanie w nich adnotacji i w przypadku zmiany zameldowania wymagają wymiany na nowy dokument).

KONTAKT Z TŁUMACZEM

Tłumaczenie potwierdzenia zameldowania lub dowodu osobistego to 24h. Aby zamówić tłumaczenie, skontaktuj się bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym.

O mnie Zobacz wszystkie wpisy Moja strona

Halina Ozimińska

Jestem tłumaczem wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/2642/05, należę do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Czynnie wykonuję tłumaczenia przysięgłe, zwykłe oraz ustne dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz biur tłumaczeń z Częstochowy.