Autor - faktura

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub sprzedaży

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub...

Rachunek jest to dokument stwierdzający należność, czyli uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innej osoby fizycznej lub prawnej. W rachunkowości...

Tłumaczenie faktury VAT

Tłumaczenie faktury VAT

Faktura VAT, jest szczególnym rodzajem faktury wystawianym przez płatników podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich jest oryginałem (który otrzymuje kupujący), a pozostałe kopiami...