Autor - regon

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to jeden z najczęściej zlecanych przez firmy dokumentów...