Autor - sprawozdanie finansowe

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa...