Autor - urząd miasta

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu...

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej to naczęściej, po fakturach, zlecany przez firmy dokument do tłumaczenia. W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy...

Tłumaczenie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji...

Oferuję tłumaczenie kompletu dokumentów do rejestracji pojazdów z Niemiec lub Austrii. Wymagane dokumenty: – karta pojazdu (Fahrzeugbrief) – dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung) – umowa kupna /...

Tłumaczenie aktu zgonu

Tłumaczenie aktu zgonu

Oferuję tłumaczenie przysięgłe aktu zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu...

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie wydawane jest przez Urząd Miasta Częstochowy, wydział ewidencji ludności, więcej szczegółów uzyskać można na stronie Urzędu Miasta. Zameldowanie jest związane z dokumentem...

Tłumaczenie skróconego aktu urodzenia

Tłumaczenie skróconego aktu urodzenia

Oferuję tłumaczenie aktu urodzenia lub skróconego odpisu aktu urodzenia z języka polskiego na język niemiecki. Akt urodzenia stwierdza fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego...

Tłumaczenie skróconego aktu małżeństwa

Tłumaczenie skróconego aktu małżeństwa

Oferuję tłumaczenie aktu małżeństwa lub skróconego odpisu aktu małżeństwa. Akt małżeństwa stwierdza zawarcie związku małżeńskiego. Stanowi on wyłączny dowód tego zdarzenia możliwy do obalenia tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia...

Tłumaczenie umowy kupna/sprzedaży pojazdu

Tłumaczenie umowy kupna lub sprzedaży pojazdu

Umowa zakupu / sprzedaży używanego pojazdu jest niezbędna przy rejestracji pojazdu zakupionego za granicą. Przed wyjazdem po używany samochód, warto zaopatrzyć się we wzór umowy: – wzór polsko-niemieckiej umowy zakupu pojazdu używanego...

Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego z języka niemieckiego

Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego z języka...

Dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung) jest najczęściej tłumaczony wraz z kartą pojazdu. Jest to dokument określony Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, wydawany przez odpowiedni organ administracji państwowej właścicielowi...