Kategoria - Tłumaczenia

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to jeden z najczęściej zlecanych przez firmy dokumentów...

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr NIP

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Ustawa o NIP nakłada na podatników obowiązek podawania NIP na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz...

Tłumaczenie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji...

Oferuję tłumaczenie kompletu dokumentów do rejestracji pojazdów z Niemiec lub Austrii. Wymagane dokumenty: – karta pojazdu (Fahrzeugbrief) – dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung) – umowa kupna /...

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50 poz. 580) każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Zaświadczenie o niekaralności może być...

Tłumaczenie mandatu

Tłumaczenie mandatu

Mandat jest to uproszczony tryb nakładania kary grzywny lub wykroczenia. Dość często zdarza się, że podczas podróży zagranicznej przez przypadek złamiemy obowiązujące w danym kraju przepisy, dlatego też wprowadziłem usługę tłumaczenia mandatów...

Tłumaczenie aktu zgonu

Tłumaczenie aktu zgonu

Oferuję tłumaczenie przysięgłe aktu zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu...

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie wydawane jest przez Urząd Miasta Częstochowy, wydział ewidencji ludności, więcej szczegółów uzyskać można na stronie Urzędu Miasta. Zameldowanie jest związane z dokumentem...

Tłumaczenie na język niemiecki świadectwa ukończenia studiów

Tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły to dokument potwerdzający kwalifikacje ucznia za granicą lub w Polsce. Najczęściej tłumaczone świadectwa to: – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – świadectwo ukończenia gimnazjum –...