Autor - ewidencja ludności

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie wydawane jest przez Urząd Miasta Częstochowy, wydział ewidencji ludności, więcej szczegółów uzyskać można na stronie Urzędu Miasta. Zameldowanie jest związane z dokumentem...

Tłumaczenie skróconego aktu urodzenia

Tłumaczenie skróconego aktu urodzenia

Oferuję tłumaczenie aktu urodzenia lub skróconego odpisu aktu urodzenia z języka polskiego na język niemiecki. Akt urodzenia stwierdza fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego...

Tłumaczenie skróconego aktu małżeństwa

Tłumaczenie skróconego aktu małżeństwa

Oferuję tłumaczenie aktu małżeństwa lub skróconego odpisu aktu małżeństwa. Akt małżeństwa stwierdza zawarcie związku małżeńskiego. Stanowi on wyłączny dowód tego zdarzenia możliwy do obalenia tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia...