Autor - KRS

Tłumaczenie wyciągu z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego

Tłumaczenie wyciągu z KRS – Krajowego...

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do...