Autor - spółka z o.o.

Tłumaczenie sprawozdania ze zgromadzenia wspólników

Tłumaczenie protokółu ze zgromadzenia...

Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku na zakończenie roku obrachunkowego, w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i...